Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
   
ติดตามโปรโมชั่นของ World Plus Tour ทาง Facebook  


ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิล
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์พม่า
ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
ทัวร์ลาว
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์บาหลี-ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


สมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว

 

ทัวร์ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ตามรอยละคร "กลกิโมโน" FUKUOKA (TG) 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย./17-21 มิ.ย./22-26 ก.ค. 58
ราคา 30,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WONDERFUL JAPAN โตเกียว พิงค์มอส 6 วัน 4 คืน (IT)

วันที่ 15-20/22-27 พ.ค. 58
ราคา 28,888 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WONDERFUL JAPAN โตเกียว พิงค์มอส 6 วัน 4 คืน (IT)

วันที่ 15-20 / 22-27 พ.ค. 58
ราคา 28,888.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) HOKKAIDO REPESEED IN LOVE 5 วัน 3 คืน (XJ)

วันที่ 26-30 มิ.ย. 58
ราคา 34,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) HOKKAIDO SUPER SAVE 5 วัน 3 คืน (XJ)

วันที่ 26-30 มิ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) SAWASDEE SAPPORO 5 วัน 3 คืน (XJ)

วันที่ 26-30 มิ.ย./30 มิ.ย.-04 ก.ค. 58
วันที่ 03-07/10-14 ก.ค./31 ก.ค.-04 ส.ค. 58
วันที่ 22-26 ส.ค./28 ส.ค.-01 ก.ย. 58
วันที่ 02-06/04-08/25-29 ก.ย. 58
ราคา 28,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAKURA SUPPER SAVE 5 วัน (XJ)

เดินทาง พ.ค.-พ.ย. 58
ราคา 29,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER IN LOVE 5 วัน (XJ)

วันที่ 30 ก.ค.-3 ส.ค. 58
ราคา 45,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO LAVENDER IN LOVE 5 วัน (TG)

วันที่ 20-24/27-31 ส.ค./3-7 ก.ย. 58
ราคา 35,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) HOKKAIDO-LAVENDER 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 04-09 ก.ค./30 ก.ค.– 04 ส.ค. 58
ราคา 62,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) JAPAN LOVER (OSAKA-KYOTO-TOKYO) 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 30 พ.ค.–03 มิ.ย./17–21 มิ.ย. 58
ราคา 43,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) Oh...Ho Japan (NARITA-KYOTO-OSAKA) 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 30 พ.ค.–03 มิ.ย./20–24 มิ.ย. 58
ราคา 43,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น Paradise Kyushu Free Day 5 วัน 3 คืน (3K)

วันที่ 27-31 พ.ค./3-7 มิ.ย./16-20 ก.ย./20-24 ต.ค. 58
ราคา 40,900 บาท

วันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. 58
ราคา 37,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG JAPAN ALPS (RE-ROUTE) WORLD HERITAGE 7 วัน 5 คืน (TG)

วันที่ 14-20 เม.ย. 58
ราคา 75,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG JAPAN ALPS (RE-ROUTE) WORLD HERITAGE 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 18-23 เม.ย. 58
ราคา 61,900 บาท

วันที่ 27 พ.ค.-2 มิ.ย. 58
ราคา 60,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG JAPAN BEST SQ PROMOTION 6 วัน 4 คืน (SQ)

วันที่ 11-16/12-17 เม.ย. 58
ราคา 55,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG JAPAN SUPER 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11-16 เม.ย. 58
ราคา 69,900 บาท

วันที่ 14-19 เม.ย. 58
ราคา 66,900 บาท

วันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค. 58
ราคา 62,900 บาท

วันที่ 5-10 พ.ค. 58
ราคา 58,900 บาททัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG JAPAN TOP-HitZ (SQ PROMOTION) 2Theme Park 6 วัน 3 คืน (SQ)

วันที่ 11-16 เม.ย. 58
ราคา 58,900 บาท

วันที่ 14-19 เม.ย. 58
ราคา 58,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG-JAPAN PARADISE (NAGOYA-TAKAYAMA-FUJI-TOKYO) 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 9–14/12–17 เม.ย. 58
ราคา 64,900 บาท

วันที่ 12–17 เม.ย. 58
ราคา 70,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (WP) TAKAYAMA FEEL GOOD 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 6-11 ก.พ. 58
ราคา 29,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU TOKYO-FUJI-KYOTO-OSAKA 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 18-23 มี.ค. 58
ราคา 44,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SAKURA - RE SPRING HONSHU Night flight 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 28 มี.ค.-3เม.ย./29 มี.ค.-4 เม.ย./5-11 เม.ย. 58
ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 26 มี.ค.–1 เม.ย./28 มี.ค.–3 เม.ย./29 มี.ค.-4 เม.ย. 58
วันที่ 30 มี.ค.–5 เม.ย./31 มี.ค.-6 เม.ย. 58
ราคา 49,900 บาท

วันที่ 2-8 / 3-9 / 4-10 / 6-12 / 7-13 เม.ย. 58
ราคา 51,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SPRING HONSHU NARA-KYOTO-FUJI-TOKYO 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 18-24 เม.ย. 58
ราคา 51,999 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WINTER HONSHU SKI OSAKA-KYOTO-FUJI-TOKYO 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 28 ม.ค.–2 ก.พ. 58
ราคา 41,900 บาท

วันที่ 11-16 ก.พ. 58
ราคา 40,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) WINTER KANTO HAKONE-FUJI-TOKYO 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 12-17 ก.พ. 58
ราคา 38,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE TOKYO-OSAKA (7 วัน 4 คืน (TG))

วันที่ 20-26 เม.ย./26 เม.ย.2 พ.ค. 58 **GOLDEN WEEK**
วันที่ 27 เม.ย.-3 พ.ค. 58
ราคา 59,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) KANTO DAY FLIGHT PROMOTION TOKYO

วันที่ 4-8 ก.พ./25 ก.พ.-1 มี.ค. 58
ราคา 34,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU TOKYO-OSAKA 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 11-16/18-23 มี.ค. 58
ราคา 46,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE SPRING HONSHU 7 วัน 4 คืน (TG) TOKYO-OSAKA

วันที่ 16-22/18-24 เม.ย. 58
ราคา 51,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) RE WINTER HONSHU SKI 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 4-9 ก.พ. 58
ราคา 41,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SAKURA - RE SPRING HONSHU Night Flight (3 NIGHT) TOKYO-OSAKA

วันที่ 28 มี.ค.-2 เม.ย. 58
ราคา 47,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) SAKURA - RE SPRING HONSHU Night Flight (4NIGHT) TOKYO-OSAKA

วันที่ 26 มี.ค.–1 เม.ย./28 มี.ค.–3 เม.ย./29 มี.ค.–4 เม.ย./30 มี.ค. – 5 เม.ย./31 มี.ค.–6 เม.ย. 58
ราคา 49,900 บาท

วันที่ 2-8/3-9/4-10/6-12/7-13 เม.ย. 58
ราคา 51,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) SAKURA TOKYO - OSAKA ( A ) 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 24-30 มี.ค. 58
ราคา 64,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) SAKURA TOKYO - OSAKA ( B ) 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 24-30 มี.ค. 58
ราคา 61,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) SAKURA OSAKA - TOKYO ( A ) 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 28 มี.ค.-2 เม.ย./31 มี.ค.-5 เม.ย. 58
ราคา 65,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) SAKURA OSAKA - TOKYO ( B ) 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 28 มี.ค.-2 เม.ย./31 มี.ค.-5 เม.ย. 58
ราคา 62,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น CHARTER FLIGHT-BIG HOKKAIDO MEMORY 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 10-15 ก.พ. 58
ราคา 49,800 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ROMANTIC เกาะฮอกไกโด ซัปโปโร–ฮาโกดาเตะ-นิเซโกะ 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 ม.ค.-3 ก.พ. 58
ราคา 47,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SKI RESORT HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน (TG) (พักสกี รีสอร์ท 1 คืน)

วันที่ 20-24 ก.พ. 58
ราคา 49,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER HAPPY HOKKAIDO-SAPPORO 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 20-24 ก.พ. 58
ราคา 48,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GT) โตเกียว - โอซาก้า เที่ยว 2 สวนสนุก 7 วัน 4 คืน (XJ)

วันที่ 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 58
ราคา 58,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (WP) รอบเกาะฮอกไกโด 7 วัน 6 คืน (GE)

วันที่ 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 58
ราคา 69,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (WP) จาะลึกฮอกไกโด 7 วัน 6 คืน (GE)

วันที่ 17-23 ธ.ค. 57
ราคา 55,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ฮอกไกโด-สกี 6วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 20-25 ธ.ค. 57
ราคา 55,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 09–13,16–20,23–27 ม.ค. 58
วันที่ 30 ม.ค.-03 ก.พ.2558
ราคา 39,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) GOOD MORNING TOKYO SNOW [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 10–14,17–21,22–26 ม.ค. 58
วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ./31 ม.ค.-04 ก.พ. 58
ราคา 36,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN [A] โตเกียว-โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 09–14,16–21,23–28 ม.ค. 58
วันที่ 30 ม.ค.-04 ก.พ.2558
ราคา 43,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) เหมาลำ NIIGATA TOKYO [NEW YEAR] 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 30 ธ.ค.-4 ม.ค. 58
ราคา 55,900 บาท


ญี่ปุ่น (TAS) WINTER HONSHU โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค.-3 ม.ค. 58
ราคา 71,900 บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว-โอซาก้า-ใบไม้เปลี่ยนสี 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 11–17 พ.ย. 57
วันที่ 5–11 ธ.ค./9–15 ธ.ค. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว-นิกโก้-ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 5 – 10 พ.ย. 57
ราคา 52,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว-เที่ยวจัดเต็ม-ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 4 – 9 ธ.ค. / 10 – 15 ธ.ค. 57
ราคา 55,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว-ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 4 – 9 ธ.ค. / 10 – 15 ธ.ค. 57
ราคา 45,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-คานาซาว่า 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 08-13 ต.ค. 57
ราคา 48,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 16-21 ก.ย.57 / 8 – 13 ต.ค. 57
ราคา 56,900.- บาท

วันที่ 11-16 พ.ย. / 19-24 / 20-25 ธ.ค. 57
ราคา 57,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว-โอซาก้า 6 วัน (TG)

วันที่ 21-26 ต.ค. 57
ราคา 52,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 8-13 ส.ค. 57
ราคา 44,900.- บาท

วันที่ 17-22 ก.ย. 57
ราคา 41,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-B NEW YEARS 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 27 ธ.ค. – 01 ม.ค., 31 ธ.ค. – 05 ม.ค. 58
ราคา 64,900.- บาท

วันที่ 28 ธ.ค. – 02 ม.ค., 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 58
ราคา 66,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) เหมาลำ KOMATSU TAKAYAMA ISHIKAWA 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค. 57 – 03 ม.ค. 58
ราคา 54,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOKYO-OSAKA FINVER [โตเกียว-โอซาก้า] 6 วัน 3 คืน (TG)

เดือน กันยายน - ธันวาคม 57
ราคาเริ่มต้นที่ 32,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) OSAKA TOTTORI # 2 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค. 57 – 03 ม.ค. 58 [ปีใหม่]
ราคา 54,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) GREETING KYUSHU 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 22 – 26 ส.ค., 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 57
วันที่ 05 – 09, 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 ก.ย. 57
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 03 – 07, 10 – 14 ต.ค. 57
ราคา 31,900.- บาท


วันที่ 17 – 21 ต.ค. 57
ราคา 36,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ROMANTIC AUTUMN LEAVE [บินเช้า] (TG)

วันที่ 05 – 10, 07 – 12, 12 – 17, 14 – 19 พ.ย. 57
วันที่ 19 – 24, 21 – 26 พ.ย., 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 57
ราคา 48,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TAKAYAMA FINVER 6 วัน 5 คืน (XJ)

วันที่ 07 – 12, 14 – 19, 17 - 22 พ.ย. 57
ราคา 39,900.- บาท

วันที่ 03 – 08, 06 – 11, 10 – 15 ธ.ค. 57
ราคา 41,900.- บาท

วันที่ 20 – 25, 26 – 31 ธ.ค. 57
ราคา 45,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOKYO-OSAKA FINVER NEW YEARS 7 วัน 4 คืน (XJ)

วันที่ 28 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58
วันที่ 29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค. – 5 ม.ค. 58
ราคา 52,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 28 ต.ค. – 01 พ.ย. 57
ราคา 42,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOKYO FINVER NEW YEARS [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 3 คืน (XJ)

วันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 58
วันที่ 30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58
วันที่ 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. 58
ราคา 44,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOKYO FINVER [ฟูจิ-โตเกียว] 5 วัน 3 คืน (XJ)

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 57
ราคาเริ่มต้นที่ 29,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) OSAKA-TOKYO FINVER 6 วัน 5 คืน (XJ)

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 57
ราคาเริ่มต้นที่ 36,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) เหมาลำ KOMATSU KYOTO TAKAYAMA 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 58
ราคา 54,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) เหมาลำ TOTTORI OSAKA#1 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 ธ.ค. 57 – 03 ม.ค. 58 [ปีใหม่]
ราคา 54,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ENJOY USJ 5 วัน 3 คืน (TG)

เดือน กันยายน - ธันวาคม 57
ราคาเริ่มต้น 38,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) GOOD MORNING TOKYO-OSAKA 5 วัน 4 คืน (TG)

เดือน กันยายน - ธันวาคม 57
ราคาเริ่มต้น 39,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (JF) รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 15 – 19 พ.ย. 57
ราคา 49,990.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (JF) รื่นเริงหรรษานาโกย่า เจแปน แอลป์ 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 18 – 23 ต.ค. 57
วันที่ 21 – 26 ต.ค. 57
ราคา 57,990.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (JF) รื่นเริงหรรษาฟุกุโอกะ 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 21 – 26 ต.ค. 57
ราคา 56,990.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) KANTO DAY FLIGHT (PROMOTION) 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 19-23 พ.ย. 57
ราคา 33,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) KANTO DAY FLIGHT (PROMOTION) 5 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 20-24 / 27-31 ส.ค. 57
วันที่ 10-14 / 17-21 / 24-28 ก.ย. 57
วันที่ 8-12 ต.ค. / 29- ต.ค. - 2 พ.ย. 57
ราคา 31,900.- บาท

วันที่ 22-26 ต.ค. 57 (วันหยุดปิยมหาราช)
ราคา 33,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) โตเกียว - โอซาก้า 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 20 - 25 ต.ค. 57 (วันหยุดปิยมหาราช)
ราคา 47,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (SW) TOKYO HOT 5 วัน (HB)

เดือนกรกฎาคม 2557
ราคา 28,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG.. Japan Kyushu Passion Best of Kyushu 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 19 – 23 // 25 – 30 มิ.ย. 57
วันที่ 09 – 13 ก.ค. 57 (อาสาฬหบูชา)
วันที่ 20-24 ส.ค. 57
ราคา 49,900.- บาท

วันที่ 08 – 12 ส.ค. 57 (วันแม่)
ราคา 55,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 10 – 16 ก.ค. 57
ราคา 56,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SUMMER KANTO 5 วัน 3 คืน (JF)

วันที่ 26-30 มิ.ย. / 12-16 ก.ค. (วันหยุดอาสาฬหบูชา)
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 9-13 ส.ค. 57 (วันแม่ฯ)
ราคา 34,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ทัวร์โตเกียว-โอซาก้า 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 24 – 30 มิ.ย. 57
ราคา 54,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ทัวร์โตเกียว 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 18-23 มิ.ย. 57
ราคา 38,900.- บาท


วันที่ 10-15 ก.ค. 57 / 8-13 ส.ค. 57
ราคา 44,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) KYUSHU FLOWER BLOSSOM 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 06–10,13–17,20–24 มิ.ย./27 มิ.ย.-1 ก.ค. 57
ราคา 36,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) COLORFUL HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 01–06,03–08,05–10,07–12 ก.ค. 57
ราคา 56,900.- บาท

วันที่ 19–24,21-26,23–28,25–30 ก.ค. 57
วันที่ 27 ก.ค.–01 ส.ค., 29 ก.ค.–03 ส.ค.,31 ก.ค.–05 ส.ค. 57
ราคา 57,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) JAPAN ALPS & STRAWBERRY PICKING 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 12-18 พ.ค. 57
ราคา 49,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) BLOOMING HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 2-7 ก.ค. 57
ราคา 52,900.- บาท

วันที่ 26 มิ.ย.–1 ก.ค. / 28 มิ.ย.–3 ก.ค. 57
ราคา 49,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (BW) BIG.. Japan Alps Re-Route World Heritage Route 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 10 – 15 พ.ค. 57
ราคา 62,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ฮอกไกโด - ดอกเรพซีด - พิ้งค์มอส 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 57
ราคา 59,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โปรโมชั่น...โตเกียว - ฟูจิ 5 วัน 3 คืน (D7)

วันที่ 31 มี.ค. – 04 เม.ย. 57
ราคา 35,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (JF) รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)
(SAPPORO SNOW FESTIVAL)

วันที่ 9 – 14 ก.พ. 57
ราคา 65,990.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (JF) รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)
(SAPPORO SNOW FESTIVAL)

วันที่ 6 – 10 ก.พ. 57
ราคา 59,990.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) โอซาก้า - โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 4 – 9 เม.ย. 57
ราคา 60,900.- บาท


 

 

โปรแกรมทัวร์ปี 2555 - 2556


ทัวร์ญี่ปุ่น (HD) ฮอกไกโด สกี - SNOW FESTIVAL 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 1 – 6 ก.พ. 56
ราคา 63,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น NIIGATA ทาคายาม่า [NEW YEAR] 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 57 (ปีใหม่)
ราคา 55,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - โอซาก้า 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 18 - 24 ต.ค. 56
ราคา 57,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-โยโกฮาม่า 5 วัน (TG)

วันที่ 4–8 ธ.ค. 56
ราคา 47,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด-ท่องทะเลสาบโทยะ-ชมพลุไฟ 5วัน 3คืน (CI)

วันที่ 10-14 ส.ค. 56
ราคา 49,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG) ยกเลิกวีซ่า

วันที่ 8-13 ส.ค.56
ราคา 48,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิซาว่า 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 21-24 ก.ค.
ราคา 35,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - ONLY ( B ) 5วัน 3คืน (TG)

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 56
ราคา 41,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - ONLY ( B ) 5วัน 3คืน (TG)

วันที่ 15 - 19 ส.ค. 56
ราคา 40,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - DISNEYLAND ( A ) 5วัน 3คืน (TG)

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 56
ราคา 44,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO - OSAKA 6วัน 3คืน (TG)

วันที่ 18 - 23 ต.ค. 56
ราคา 53,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น ROMANTIC JAPAN OSAKA - TOKYO - DISNEY 6วัน 4คืน (TG)

วันที่ 19 - 24 พ.ย. 56
ราคา 52,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN FUNNY 2 THEME PARKUNIVERSAL
STUDIO & TOKYO DISNEYLAND 7วัน 4คืน (TG)

วันที่ 17 - 23 ต.ค. 56
ราคา 57,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น JAPAN FUNNY 2 THEME PARKUNIVERSAL
STUDIO & TOKYO DISNEYLAND 7วัน 4คืน (TG)

วันที่ 16 - 22 ต.ค. 56
ราคา 57,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6วัน 4คืน (TG)

วันที่ 12-17 ก.ค. 56
วันที่ 3-8 ก.ย. 56
วันที่ 12-17 พ.ย. 56
ราคา 50,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น AIR BUS KANTO 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 25-28 มี.ค.
ราคา 36,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - ฟูจิ -โตเกียว 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 23-29 มี.ค.
ราคา 55,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น AIR BUS KANTO 4 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 23-26 พ.ค.
ราคา 36,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - ฟูจิเท็น สกี - โตเกียว สกายทรี 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 20-25 ก.พ.
ราคา 41,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า - ฟูจิเท็น สกี - โตเกียว สกายทรี 6 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 22-27 ก.พ.
ราคา 44,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA TOKYO HITZ 6 วัน 5 คืน (DL)

วันที่ 2-7/3-8 เม.บ.
ราคา 54,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA TOKYO HITZ 6 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 2-7 เม.บ.
ราคา 49,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA COOL REROUTE 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 25-31 มี.ค./29 มี.ค.-4 เม.ย.
วันที่ 1-7/2-8/3-9 เม.ย.
ราคา 61,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA TAKAYAMA COOL REROUTE 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 25-31 มี.ค./29 มี.ค.-4 เม.ย.
วันที่ 1-7/2-8/3-9 เม.ย.
ราคา 61,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA IRAKO COOL REROUTE 7 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 25-31 มี.ค./29 มี.ค.-4 เม.ย.
วันที่ 1-7/2-8/3-9 เม.ย.
ราคา 61,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA COOL ROUTE 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 มี.ค.-3 เม.ย./2-7 เม.ย.
ราคา 60,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น GOAL JAPAN SAKURA TAKAYAMA COOL ROUTE 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 29 มี.ค.-3 เม.ย./2-7 เม.ย.
ราคา 60,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 27-31 ธ.ค.
ราคา 60,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด - ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน (CI)

วันที่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค.
ราคา 62,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น BIG.. Japan TOP-HitZ (2Theme Park) 6 วัน (TG)

วันที่ 3-8/17-22/21-26 ม.ค.
ราคา 50,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด Hokkaido Chilling in Winter 5 วัน (9W)

วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.
ราคา 47,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Kyushu Passion (ฟุกุโอกะ) 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 1-5 ธ..ค.
ราคา 47,900.- บาท

วันที่ 3-7/10-14/24-28 ม.ค.
ราคา 50,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HAKODATE Sapporo- Sapporo 6 วัน 4 คืน TG

วันที่ 6-11 / 13-18 / 20-25 พ.ย. / 27พ.ย. - 2 ธ.ค. 55
วันที่ 11-16 / 18-23 ธ.ค. 55
ราคา 43,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HOKKAIDO Sapporo- Sapporo 5 วัน 3 คืน TG

วันที่ 3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 พ.ย. 55
วันที่ 1-5 / 15-19 ธ.ค. 55
ราคา 39,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HOKKAIDO Sapporo- Sapporo 6 วัน 4 คืน TG

วันที่ 6-11 / 13-18 / 20-25 พ.ย. / 27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 55
วันที่ 11-16 / 18-23 ธ.ค. 55
ราคา 43,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น RE-SPECIAL HONSHU Tokyo- Osaka 7Day/4Nights (TG)

วันที่ 8-14 ส.ค. 55
ราคา 49,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL KANTO Tokyo-Tokyo 6Day / 3Nights (TG)

วันที่ 22-27 มิ.ย. 55
วันที่ 6-11 / 17-22 ก.ค. / 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 55
วันที่ 24-29 ส.ค. 55
วันที่ 7-12 / 25-30 ก.ย. 55
ราคา 34,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL HONSHU Osaka - Tokyo 6day / 3night (TG)

วันที่ 4 - 9 / 13 - 18 ก.ค. / 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 55
วันที่ 2-7 / 21-26 ส.ค. / 28 ส.ค. - 2 ก.ย. 55
วันที่ 4-9 ก.ย. / 28 ก.ย. - 3 ต.ค. 55
ราคา 36,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL KANSAI Osaka - Osaka 5day / 3night (JL)

วันที่  12 - 16 ก.ค.2555
ราคา 34,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น SPRING HOKKAIDO Osaka-Sapporo 5Day / 3Nights (JL)

วันที่  18 - 22 ก.ค.2555
ราคา 61,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO ฟูจิ-โตเกียว 5 วัน 3 คืน (ANA)

วันที่  30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2555
ราคา 42,900.- บาท


ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN-B โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่  01 – 06 พฤษภาคม 2555
ราคา 49,900.- บาท
วันที่ 25 – 30 พฤษภาคม 2555
ราคา 45,900.- บาท
วันที่ 30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2555
ราคา 45,900.- บาท 

โปรแกรมที่ผ่านมา ...

 

 

 

     
Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
World Plus Tour Co., LTD (บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์)
6/45 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel : 02-542-3900 Fax : 02-542-3911
Website : www.worldplustour.com E-mail : info@worldplustour.com
 

 

ทัวร์ยุโรป   ทัวร์ยุโรปราคาพิเศษ   บริษัททัวร์ยุโรป   แพคเกจทัวร์ยุโรป   เที่ยวยุโรป กับ เวิดล์ พลัส ทัวร์

| ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาพิเศษ | บริษัททัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ | เที่ยวนิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ออสเตรเลียราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ออสเตรเลีย | แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย | เที่ยวออสเตรเลีย | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ | บริษัททัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์เกาหลี| เที่ยวเกาหลี | ทัวร์จีน | ทัวร์จีนราคาพิเศษ | บริษัททัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ฮ่องกง | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์มาเก๊าราคาพิเศษ | บริษัททัวร์มาเก๊า | แพคเกจทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |

| ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อิยิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์บราซิล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์บาหลี |

 

บริษัททัวร์ เวิลด์ พลัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์อ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ยุโรป (Tags) ,
ทัวร์โครเอเชีย-TourCroatia , ทัวร์เชค-TourCzech , ทัวร์เดนมาร์ก-TourDenmark , ทัวร์เนเธอร์แลนด์-TourNetherlands , ทัวร์เบลเยี่ยม-TourBelgium , ทัวร์โปรตุเกส- TourPortugal , ทัวร์โปแลนด์-TourPoland , ทัวร์ฝรั่งเศส-TourFrance , ทัวร์ฟินแลนด์- TourFinland , ทัวร์โมนาโก-TourMonaco , ทัวร์ยุโรปตะวันออก-TourEastEurope , ทัวร์เยอรมัน-TourGermany , ทัวร์สแกนดิเนเวีย-TourScandinavia , ทัวร์สเปน-TourSpainทัวร์สโลเวเนีย-TourSlovenia , ทัวร์สวิส-TourSwiss , ทัวร์สวีเดน-TourSweden , ทัวร์ออสเตรีย-TourAustria , ทัวร์อังกฤษ-TourEngland , ทัวร์อิตาลี-TourItaly , ทัวร์ฮังการี-TourHugary , ทัวร์รัสเซีย-TourRussia