Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
   
ติดตามโปรโมชั่นของ World Plus Tour ทาง Facebook  


ทัวร์ยุโรป
ทัวร์นิวซีแลนด์
ทัวร์ออสเตรเลีย
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์อเมริกา
ทัวร์แคนาดา
ทัวร์บราซิล
ทัวร์อียิปต์
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์เนปาล
ทัวร์พม่า
ทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์นครวัด
ทัวร์ลาว
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์บาหลี-ทัวร์อินโดนีเซีย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์มัลดีฟส์
ทัวร์ดูไบ
ทัวร์ฟิลิปปินส์
ทัวร์บรูไน
 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


สมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว

 

ทัวร์เกาหลี


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER LOVE SNOW KOREA 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง พ.ค.-ต.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (TC) KOREA SUMMER Sorak - Seoul 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 58
ราคา 25,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (TC) HELLO KOREA Sorak-Suwon-Seoul 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 58
ราคา 24,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (TC) SPECIAL KOREA Suwon-Seoul 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 58
ราคา 24,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี - Autumn Sheep farm 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ วันที่ 03-07/10-14/16-20/23-27/30ก.ย.-04 ต.ค .58
ราคา 25,900 บาท

วันที่ 01-05/02-06/07-11/08-12/14-18/15-19/16-20 ต.ค./28 ต.ค.-01 พ.ย.58
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 21-25/22-26/23-27ต.ค.58 (ช่วงวันหยุดปิยะมหาราช)
ราคา 30,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Big Pro Hanriver 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่: 13-17/15-19 /20 – 24 /22-26 พ.ค.58
วันที่ 10-14 /17-21/24-28 มิ.ย./01-05/16-20 ก.ค./26-30ส.ค.58
ราคา 23,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 27-31 พ.ค. 58
ราคา 26,900 บาท

วันที่ 01-05 พ.ค.58 (วันหยุดแรงงาน,วันฉัตรมงคล)
วันที่ 29 ก.ค.-02 ส.ค.58 (วันหยุดอาฬหบูชา)
วันที่ 11–15/12–16 ส.ค.58 (วันแม่แห่งชาติ)
ราคา 27,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี-ปักกิ่ง Romantic Spring-C 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 27 พ.ค. -01 มิ.ย.58 (วันหยุดวิสาขบูชา)
ราคา 27,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER WOW SUMMER SPRING IN KOREA 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 30 เม.ย – 5 พ.ค 2558 (วันแรงงาน)
ราคา 23,900 บาททัวร์เกาหลี (ST) HP SAWASDEE CHERRY BLOSSOM IN KOREA 5 วัน 3 คืน (OZ)

วันที่ 10–14 เม.ย./11-15 เม.ย. 58 (สงกรานต์)
ราคา 32,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (DK) SAVING SPRING IN KOREA 5 วัน 3 คืน (OZ/KE)

วันที่ 22-26 เม.ย./6-10/13-17/20-24/27-31 พ.ค. 58 (OZ)
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 24-28 เม.ย./8-12/15-19 พ.ค. 58 (KE)
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 22-26 พ.ค./29 พ.ค.-2 มิ.ย. 58 (KE)
ราคา 26,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (DK) SPECIAL SPRING IN KOREA 5 วัน 3 คืน (OZ/KE)

วันที่ 22-26 เม.ย./6-10/13-17/20-24/27-31 พ.ค. 58 (OZ)
ราคา 30,900 บาท

วันที่ 24-28 เม.ย./8-12/15-19 พ.ค. 58 (KE)
ราคา 30,900 บาท

วันที่ 22-26 พ.ค./29 พ.ค.-2 มิ.ย. 58 (KE)
ราคา 29,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) SPECIAL PROMOTION KOREA 5 วัน 3 คืน (XW)

เดินทาง ก.พ.-มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) SPECIAL PROMOTION KOREA 5 วัน 3 คืน (XW)

เดินทางเดือน ก.พ.-มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER LOVELY SNOW KOREA 5 วัน 3 คืน (KE)

วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 2558
ราคา 23,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) GRP KOREA HAPPY TOGETHER SPRING IN KOREA 5 วัน 3 คืน (OZ-KE)

เดินทางเดือน มี.ค. 58
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (TW) Hwancheon Sancheoneo Icefish Festival 2015 5 วัน (TG)

วันที่ 28 ม.ค.-1 ก.พ. 58
ราคา 25,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Soraksan Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 02-06/03-07 เม.ย.58 (ช่วงวันหยุดจักรี)
ราคา 34,900.- บาท

วันที่ 24 -28 เม.ย.58
ราคา 32,900.- บาท

วันที่ 28เม.ย.-03พ.ค. 58 (ช่วงวันหยุดแรงงานแห่งชาติ)
ราคา 34,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Yeouido Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 08-12 เม.ย. 58
ราคา 32,900.- บาท

วันที่ 09-13 เม.ย. 58
ราคา 37,900.- บาท

วันที่ 10-14/11-15/12-16 เม.ย.58 (ช่วงวันหยุดสงกรานต์)
ราคา 42,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) Big Pro Hanriver 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03-07 มี.ค.58 (วันหยุดมาฆบูชา)
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 04-08/11-15/13-17/18-22/20-24/25-29/27-31 มี.ค.58
ราคา 23,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) Full Option Ski Resort 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 28ธ.ค.-01ม.ค.58 (วันปีใหม่)
ราคา 42,900.- บาท

วันที่ 28ม.ค. – 01 ก.พ.58 /06-10/11-15/12-16/27ก.พ.-03มี.ค. 58
ราคา 30,900.- บาท วันที่ 19-23ก.พ. 58 (ช่วงวันตรุษจีน)
ราคา 31,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) La Provence -เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (OZ)

วันที่ 06-10,07-11,14-18,21-25 ม.ค. 58
ราคา 24,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) เกาะนามิ - ตกปลาน้ำแข็ง- สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (ZE)

วันที่ 07-11,13-17,18-22 ม.ค. 58
ราคา 18,900.- บาท

วันที่ 09-13, 10-14,14-18,17-21,21-25,24-28 ม.ค. 58
ราคา 19,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) เกาะนามิ - ซอรัคซาน - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (ZE)

วันที่ 03-07 ธ.ค. 57 *วันพ่อแห่งชาติ*
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 06-10 ธ.ค. 57 *วันรัฐธรมมนูญ*
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 10-14 ธ.ค.57 *วันรัฐธรมมนูญ*
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 19-23 ธ.ค. 57
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 58 *วันปีใหม่*
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 30ธ.ค.-03ม.ค. 58 *วันปีใหม่*
ราคา 30,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) เกาะนามิ - พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (KE)

วันที่ 03-07 ธ.ค. 57 *วันพ่อแห่งชาติ*
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 04-08 ธ.ค. 57 * วันพ่อแห่งชาติ*
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 10-14,17-21 ธ.ค. 57
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 24-28 ธ.ค.57 *วันคริสมาสต์*
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 30 ธ.ค.-03 ม.ค./31 ธ.ค.-04 ม.ค 58 *วันปีใหม่*
ราคา 34,900.- บาท

วันที่ 02-06 ม.ค.58
ราคา 29,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (ZE)

วันที่ 02-06,07-11,08-12,10-14,12-16,13-17,17-21,18-22,19-23 ธ.ค.57
ราคา 21,900.- บาท

วันที่ 05-09 ธ.ค.57**วันพ่อแห่งชาติ**
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 24-28ธ.ค.57**วันคริสมาสตร์**
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 29ธ.ค.57 - 02ม.ค.58*วันปีใหม่*
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 03-07 ม.ค.58
าคา 22,900.- บาท

วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ., 31 ม.ค.-04 ก.พ.
ราคา 19,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) เกาะนามิ - ซอรัคซาน - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (ZE)

วันที่ 05-09 ธ.ค. 57 *วันพ่อแห่งชาติ*
ราคา 24,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ZT) เกาะนามิ - พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (ZE)

วันที่ 08-12,17-21,20-24 ธ.ค.57
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 25-29ธ.ค. 57 *วันคริสมาสตร์*เพิ่มขาปูยักษ์
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 31ม.ค.57 - 04ม.ค. 58 *วันปีใหม่*เพิ่มขาปูยักษ์
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 01-05 ม.ค. 58 *วันปีใหม่* เพิ่มขาปูยักษ์
ราคา 28,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (TC) เกาะนามิ - สกี รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (KE)

วันที่ 11-15 / 12-16 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 25-29 ธ.ค. 57
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 8-12 / 9-13 / 15-19 / 16-20 / 22-26 / 23-27 ม.ค. / 29ม.ค.-2ก.พ. / 30ม.ค.-3ก.พ. 58
วันที่ 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 ก.พ./ 26ก.พ.-2มี.ค. / 27ก.พ.-3มี.ค. 58
วันที่ 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17 / 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-31 มี.ค. 58
ราคา 26,900 บาท


เกาหลี (GH) Shock Price 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03-07 มี.ค. 58 (ช่วงวันมาฆบูชา)
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 04-08/11-15/20-24/27-31 มี.ค. 58
ราคา 25,900.- บาท


เกาหลี (GH) Big Pro Hanriver 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 31 ต.ค.–04 พ.ย. 57
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 05 -09/14-18/19-23/21-25/26-30/28 พ.ย.-02 ธ.ค. 57
ราคา 23,900.- บาท


เกาหลี (GH) Full Option Ski Resort 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03 -07 ธ.ค.57 (วันพ่อแห่งชาติ)
ราคา 34,900.- บาท

วันที่ 06-10/10-14/12-16/19-23 ธ.ค.57
ราคา 32,900. - บาท

วันที่ 28ธ.ค.-01ม.ค.58/30ธ.ค.-03ม.ค.58/31ธ.ค.-04ม.ค.58 (วันปีใหม่)
ราคา 42,900. - บาท

วันที่ 28ม.ค. – 01 ก.พ.58 /06-10/11-15/12-16/27ก.พ.-03มี.ค.58
ราคา 30,900. – บาท

วันที่ 19-23ก.พ.58 (ช่วงวันตรุษจีน)
ราคา 31,900. – บาท


เกาหลี (GH) Joyful Ski & Snow 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 03 -07 ธ.ค.57 (วันพ่อแห่งชาติ) /19-23 ก.พ. 58 (ช่วงวันตรุษจีน)
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 05 -09 ธ.ค.57 (วันพ่อแห่งชาติ,วันรัฐธรรมนูญ)
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 06-10/10-14/12-16/17-21/19-23 ธ.ค.57
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 28ธ.ค.-01ม.ค.58/30ธ.ค.-03ม.ค.58/31ธ.ค.-04ม.ค.58 (วันปีใหม่)
ราคา 37,900.- บาท

วันที่ 28 ม.ค.-01 ก.พ./06-10/11-15/12-16/27ก.พ.-03มี.ค.58
ราคา 26,900. - บาท


เกาหลี (GH) Ice Festival Hwacheon 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 09-13/16-20/23-27ม.ค. 58
ราคา 26,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) WOW...WINTER SNOW IN KOREA 5D3N (8B)

เดิทนทาง เดือนธันวาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 19,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) PRO..MY AUTUMN IN OCT-NOV'14 4D3N (XJ)

เดินทาง เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
ราคาเริ่มต้น 15,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) AUTUMN KOREA IN NOVEMBER 5D3N (8B)

เดินทาง เดือน พฤศจิกายน 2557 (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
ราคาเริ่มต้น 18,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER SUMMER SNOW SEPTEMBER’14 IN KOREA 5วัน 3คืน (8B)

เดือน กันยายน 2557
ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) WONDER - KOREA 5 วัน (KE)

วันที่ 1-5 / 7-11 / 9-13(วันแม่) ส.ค. 57
วันที่ 14-18 / 15-19 / 21-25 / 22-26 / 27-31 ส.ค. 57
ราคา 23,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) เกาหลี Shock Price 5 วัน 3 คืน (7C)

วันที่ 11 -15/17-21/ 21-25/ 26-30/27-31 ส.ค. 57
ราคา 18,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER SUMMER SNOW SEPTEMBER’14 IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดินทางเดือน กันยายน 2557
ราคา 14,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER PRO..MY AUTUMN IN OCT-NOV’14 4 วัน 3 คืน (XJ)

เดินทางเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2557 (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)
ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดินทางเดือน ตุลาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER SUMMER SNOW AUGUST’14 IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดินทางเดือน สิงหาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) เกาหลี SUMMER SNOW JULY'14 IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดินทางเดือน กรกฎาคม 2557
ราคาเริ่มต้น 16,900 - 19,900 บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) เกาหลี HAPPY TOGETHER PROMOTION MAY IN KOREA 5 วัน (8B)

เดือน พฤษภาคม 2557
ราคา 17,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) เกาหลี HAPPY TOGETHER WoW!...SPRING IN KOREA 5 วัน (8B)

เดือน มีนาคม 2557 
ราคา 17,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) เกาหลี HAPPY TOGETHER WoW!...SPRING IN KOREA 5 วัน (8B)

เดือน มีนาคม 2557 
ราคา 19,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (TC) SPRING ROMANCE 5 วัน (KE)

วันที่ 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 28 มี.ค. – 01เม.ย. 57
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 2-6 / 3-7/ 4-8 / 14-18 / 17-21 เม.ย. 57
วันที่ 18-22 / 23-27 / 24-28 / 25-29 เม.ย. 57
ราคา 28,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER SAKURA BLOSSOM IN KOREA 5วัน 3คืน (8B)

เดือน เมษายน 2557
ราคา 22,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (ST) PROMOTION...KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดือน มกราคม – มีนาคม 2557
ราคา 17,900.- บาท


 

 

 

 

โปรแกรมทัวร์ปี 2555 - 2556


ทัวร์เกาหลี (ST) HAPPY TOGETHER SPECIAL SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดือน ธันวาคม 2556
ราคา 19,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี เกาหลี - เกาะนามิ - พักสกี รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (KE)

เดือน ธันวาคม 2556 - มกราคม 2557
ราคาเริ่มต้น 29,500.- บาท


ทัวร์เกาหลี Cool - Promotion 5 วัน (KE)

วันที่ 1-5 / 3-7 / 8-12 / 10-14/15-19 ธ.ค. 56
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 12-16 / 13-17 / 19-23 ธ.ค. 56
ราคา 26,500.- บาท

วันที่ 4- 8 / 5 -9 / 6-10 ธ.ค. 56
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 27-31 / 28ธ.ค.-01ม.ค. / 29ธ.ค.-02ม.ค. 57
ราคา 35,900.- บาท

วันที่ 5-9/7-11/12-16/14-18/19-23 ม.ค. 56
วันที่ 20-24/26-30/ 28ม.ค.-1 ก.พ.57
ราคา 24,500.- บาท

วันที่ 2-6 / 17-21 / 23-27 / 24-28 ม.ค. 56
วันที่ 30 ม.ค.57-3ก.พ.57 / 31ม.ค.- 4 ก.พ.57
ราคา 24,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี FUN SKI & SNOW 5 วัน (KE)

วันที่ 1-5 / 3-7 / 8-12 / 10-14/15-19 ธ.ค. 56
วันที่ 2-6 / 17-21 / 23-27 / 24-28 ม.ค. 56
วันที่ 30 ม.ค.57-3ก.พ.57 / 31ม.ค.- 4 ก.พ.57
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 12-16 / 13-17 / 19-23 ธ.ค. 56
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 4- 8 / 5 -9 / 6-10 ธ.ค. 56
ราคา 31,900.- บาท

วันที่ 27-31 / 28ธ.ค.-01ม.ค. / 29ธ.ค.-02ม.ค. 57
ราคา 37,900.- บาท

วันที่ 5-9/7-11/12-16/14-18/19-23 ม.ค. 56
วันที่ 20-24/26-30/ 28 ม.ค.-1 ก.พ.57
ราคา 26,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี - เกาะนามิ - สกี รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (8B)

เดือน ธันวาคม 2556
ราคา 35,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี Exclusive Winter 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 04 – 08 ธ.ค./ 06 – 10 ธ.ค. 56
ราคา 35,900.- บาท

วันที่ 18 – 22 ธ.ค. 56
ราคา 34,900.- บาท

วันที่ 27 – 31 ธ.ค. 56/ 30 ธ.ค. 56 – 03 ม.ค. 57
วันที่ 31 ธ.ค. 56 – 04 ม.ค. 57
ราคา 42,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี Ski & Snow Shock Price 5 วัน 3 คืน (7C)

วันที่ 03–07/ 10–14 ธ.ค. 56
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 05-09/11-15/13-17/18-22 ธ.ค. 56
วันที่ 20-24/25-29 ธ.ค. 56
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 27-31 ธ.ค. 56
ราคา 28,900.- บาท

วันที่ 28ธ.ค.56–01ม.ค.57/ 29ธ.ค.56 – 02ม.ค.57
วันที่ 30ธ.ค.56-03 ม.ค.57
ราคา 31,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี-ญี่ปุ่น The Ultimate Experience 7 วัน 5 คืน (OZ)

วันที่ 02-08/06-12/14-20/16-22ก.ย. 56
ราคา 48,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี - ปักกิ่ง Romantic Spring - C 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 03–08/12-17 ก.ย./08–13/15–20/22 – 27 พ.ย./30 พ.ย.-04 ธ.ค.56
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 11–16 /25–30 ต.ค. 56
ราคา 29,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN KOREA 5D3N (8B)

เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
ราคา 21,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี - เซี่ยงไฮ้ Romantic Spring - C 6 วัน 4 คืน (MU)

วันที่ : 13 – 18 /10-15 ก.ย./ 20-25 ก.ย. 56
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ : 15 - 20 ต.ค./ 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 56
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ : 08 - 13 / 19 – 24/29 พ.ย.-04 ธ.ค 56
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ : 17 – 22 ต.ค. 56
ราคา 28,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี เกาหลี...เกาะเจจู 5 วัน 3 คืน (7C)

วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 56
ราคา 24,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี เกาหลี - นามิ - อุทยานฯโซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (8B)

วันที่ 9 - 13 ส.ค. 56
ราคา 23,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN KOREA 5D3N (8B)

วันที่ 07-11/13-17/14-18/27-31 ต.ค./28 ต.ค.-01 พ.ย. 56
ราคา 22,900.- บาท

วันที่ 08-12/12-16/15-19/20-24/21-25/26-30 ต.ค. 56
ราคา 23,900.- บาท

วันที่ 09-13/10-14/11-15/16-20/17-21/18-22/19-23/22-26/23-27/25-29 ต.ค./30 ต.ค.-03 พ.ย. 56
ราคา 24,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี DELUXE SUMMER KOREA 5 วัน (KE)

วันที่ 4-8 / 5-9 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 25-29 / 26-30
วันที่ 27-31 / 28กค-01สค / 30กค – 03 สค 31กค-04 สค
วันที่ 1-5 / 2-6 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 9-13 11-15 / 13-17
วันที่ 15-19 / 16-20 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 25-29
วันที่ 29 สค – 02 กย / 30 สค-03 กย
ราคา 23,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี SUMMER KOREA 5 วัน (KE)

วันที่ 4-8 / 5-9 / 11-15 / 12-16 / 18-22 / 25-29 / 26-30
วันที่ 27-31 / 28กค-01สค / 30กค – 03 สค 31กค-04 สค
วันที่ 1-5 / 2-6 / 4-8 / 6-10 / 8-12 / 9-13 11-15 / 13-17
วันที่ 15-19 / 16-20 / 20-24 / 22-26 / 23-27 / 25-29
วันที่ 29 สค – 02 กย / 30 สค-03 กย
ราคา 23,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี PROMOTION - KOREA 5 วัน (KE)

วันที่ 1-5 / 3-7 / 10-14 / 15-19
วันที่ 17-21 / 22-26 / 24-28 / 29กย-03ตค
ราคา 24,900.- บาท

วันที่ 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17
วันที่ 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27กย-01 ตค
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17
วันที่ 15-19 / 20-24 /22-26
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15
วันที่ 17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29
ราคา 27,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี AUTUMN ROMANCE 5 วัน (KE)

วันที่ 1-5 / 3-7 / 10-14 / 15-19
วันที่ 17-21 / 22-26 / 24-28 / 29กย-03ตค
ราคา 25,900.- บาท

วันที่ 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17
วันที่ 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27กย-01 ตค
ราคา 26,900.- บาท

วันที่ 1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17
วันที่ 15-19 / 20-24 /22-26
ราคา 27,900.- บาท

วันที่ 3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15
วันที่ 17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29
ราคา 28,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี Hi - Seoul 5 วัน (KE)

วันที่ 1-5 / 3-7 / 10-14 / 15-19
วันที่ 17-21 / 22-26 / 24-28 / 29กย-03ตค
ราคา 29,900.- บาท

วันที่ 5-9 / 6-10 / 12-16 / 13-17
วันที่ 19-23 / 20-24 / 26-30 / 27กย-01 ตค
ราคา 30,900.- บาท

วันที่ 1-5 / 6-10 / 8-12 / 13-17
วันที่ 15-19 / 20-24 /22-26
ราคา 31,900.- บาท

วันที่ 3-7 / 4-8 / 10-14 / 11-15
วันที่ 17-21 / 18-22 / 24-28 / 25-29
ราคา 32,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี Amazing Jeju Island 5 วัน 3 คืน (7C)

วันที่ 24 – 28 พ.ค./ 29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 56 .
ราคา 25,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี SPRING IN MAY 5 วัน 3 คืน (8B)

วันที่ 5-9 พ.ค.
ราคา 21,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี SPRING IN MAY 5 วัน 3 คืน (8B)

เดินทาง เดือน พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น 20,900 - 24,900 บาท


ทัวร์เกาหลี PROMOTION SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดินทาง เดือน พฤษภาคม
ราคา 18,900 บาท


ทัวร์เกาหลี KE 1 : HI - SEOUL DELUXE 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น 32,900 - 36,900 บาท


ทัวร์เกาหลี KE 2 :SPRING ROMANCE 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น 28,900 - 38,900 บาท


ทัวร์เกาหลี KE 3 : BEST SPRING 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น 26,900 - 35,900 บาท


ทัวร์เกาหลี KE 4 : WONDER - KOREA 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
ราคาเริ่มต้น 26,900 - 35,900 บาท


ทัวร์ปักกิ่ง-เกาหลี-สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 6 วัน 4 คืน (CA)

วันที่ 17-22 ธ.ค.
ราคา 24,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี - เกาะนามิ - สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (KE)

วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.
ราคา 23,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี SAKURA BLOSSOM IN KOREA 5 วัน 3 คืน (8B)

เดือน เมษายน 2556
ราคาเริ่มต้น 23,900-32,900 บาท


ทัวร์เกาหลี - นามิ - โซรัคซาน - สกี รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (KE)

วันที่  4-8/9-13/13-17 ธ.ค.
ราคา 26,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี-นามิ-โซรัคซาน-สกี รีสอร์ท 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม
ราคา 26,900 บาท


ทัวร์เกาหลี-นามิ-โซรัคซาน-เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน (KE)

วันที่ 27–31 ม.ค./29 ม.ค.–2 ก.พ./31 ม.ค.–4 ก.พ./1–5 ก.พ.
ราคา 29,900 บาท


ทัวร์เกาหลี-นามิ-สกี รีสอร์ท(พักสกี 1 คืน) 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม
ราคา 27,900-28,900 บาท


ทัวร์เกาหลี - นามิ - สกี รีสอร์ท (พักสกี 1 คืน) 5 วัน 3 คืน (KE)

เดินทาง เดือน มกราคม - มีนาคม
ราคา 30,900 บาท


ทัวร์เกาหลี WINTER SNOW…JANUARY 5 วัน 3 คืน (8B)

วันที่ 02–06/04–08/08–12/11–15/14–18/20–24/27–31 ม.ค.
ราคา 19,900 บาท

วันที่ 31 ม.ค.–04 ก.พ.
ราคา 22,900 บาท


ทัวร์เกาหลี เกาหลี - นามิ - โซรัคซาน 5 วัน 3 คืน (8B)

เดือนกุมพาพันธ์
ราคาเริ่มต้น 20,900-23,900 บาท


ทัวร์เกาหลี - PROMOTION - WINTER SKI 5 วัน (KE)

วันที่ 2 -6/4-8/5-9/9-13/11-15/13-17/14 -18/16- 20 ธ.ค.
วันที่ 18-22/20-24/ 21-25/23-27/25-29 ธ.ค.
วันที่ 30 ธ.ค.-3 ม.ค.
ราคา 27,900 บาท

วันที่ 6-10
ราคา 31,900 บาท

วันที่ 27-31 ธ.ค.
ราคา 35,900 บาท

วันที่ 29 ธ.ค.–2 ม.ค.
ราคา 33,900 บาท


ทัวร์เกาหลี Summer Shock Price 5 วัน 3 คืน (7C)

วันที่ 29 มิ.ย.- 03 ก.ค. 55
วันที่ 04-08 / 06-10 / 11-15 / 13-17 / 18-22 / 20-24 / 25-29 / 27-31 ก.ค. 55
วันที่ 03-07 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28 ส.ค. / 29 ส.ค. – 02 ก.ย. 55
ราคา 18,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี KS 1 Korea Summer 1 Suwon - Seoul - Seoul 5 วัน (KE)

วันที่ 13 - 17 / 15 - 19 / 17 - 21 / 20 - 24 / 22 - 26 / 24 - 28 / 27 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 55
วันที่ 1- 5 / 4 – 8 / 6 - 10 / 8 - 12 / 11 - 15 / 13 - 17 / 15 - 19 / 18 - 22 / 20 - 24 / 22 - 26 / 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 55
วันที่ 5 – 9 / 8 – 12 / 12 – 16 / 15 – 19 / 19 – 23 / 22 – 26 / 24 – 28 / 26 – 30 / 29 ส.ค.– 2 ก.ย. / 31 ส.ค.– 4 ก.ย. 55
ราคา 29,900.- บาท
วันที่ 25 - 29 / 27 - 31 ก.ค. 55
วันที่ 1 – 5 / 3 – 7 / 10 – 14 / 17 – 21 ส.ค. 55
ราคา 33,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี KS 2 Korea Summer 2 Suwon - Seoul 5 วัน (KE)

วันที่ 13 - 17 / 15 - 19 / 17 - 21 / 20 - 24 / 22 - 26 / 24 - 28 / 27 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 55
วันที่ 1- 5 / 4 – 8 / 6 - 10 / 8 - 12 / 11 - 15 / 13 - 17 / 15 - 19 / 18 - 22 / 20 - 24 / 22 - 26 / 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 55
วันที่ 5 – 9 / 8 – 12 / 12 – 16 / 15 – 19 / 19 – 23 / 22 – 26 / 24 – 28 / 26 – 30 / 29 ส.ค.– 2 ก.ย. / 31 ส.ค.– 4 ก.ย. 55
ราคา 27,900.- บาท
วันที่ 25 - 29 / 27 - 31 ก.ค. 55
วันที่ 1 – 5 / 3 – 7 / 10 – 14 / 17 – 21 ส.ค. 55
ราคา 31,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี KS 3 Korea Summer 3 PROMOTION 5 วัน (KE)

วันที่ 13 - 17 / 15 - 19 / 17 - 21 / 20 - 24 / 22 - 26 / 24 - 28 / 27 มิ.ย. – 1 ก.ค./ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 55
วันที่ 1- 5 / 4 – 8 / 6 - 10 / 8 - 12 / 11 - 15 / 13 - 17 / 15 - 19 / 18 - 22 / 20 - 24 / 22 - 26 / 30 ก.ค. – 3 ส.ค. 55
วันที่ 5 – 9 / 8 – 12 / 12 – 16 / 15 – 19 / 19 – 23 / 22 – 26 / 24 – 28 / 26 – 30 / 29 ส.ค.– 2 ก.ย. / 31 ส.ค.– 4 ก.ย. 55
ราคา 25,900.- บาท
วันที่ 25 - 29 / 27 - 31 ก.ค. 55
วันที่ 1 – 5 / 3 – 7 / 10 – 14 / 17 – 21 ส.ค. 55
ราคา 29,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี KX 1 KOREA YEOSU EXPO 2012 5 วัน (KE)

วันที่ 14 - 18 / 15 - 19 / 21 - 25 / 22 - 26 / 28 มิ.ย.- 2 ก.ค. / 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 55
วันที่ 5 - 9 / 6 - 10 / 12 - 16 / 13 - 17 / 19 - 23 / 20 - 24 / 26 - 30 / 27 - 31 ก.ค. 55
วันที่ 2 - 6 / 3 - 7 / 9 - 13 / 10 - 14 ส.ค. 55
ราคา 31,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี KX 2 GRAND YEOSU EXPO 2012 5 วัน (KE)

วันที่ 14 - 18 / 15 - 19 / 21 - 25 / 22 - 26 / 28 มิ.ย.- 2 ก.ค. / 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 55
วันที่ 5 - 9 / 6 - 10 / 12 - 16 / 13 - 17 / 19 - 23 / 20 - 24 / 26 - 30 / 27 - 31 ก.ค. 55
วันที่ 2 - 6 / 3 - 7 / 9 - 13 / 10 - 14 ส.ค. 55
ราคา 35,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี PC Summer 1 Suwon - Seoul 5 วัน (PC)

วันที่ 6-10 มิ.ย. / 4-8 ก.ค. / 8-12 ส.ค. 55
ราคา 19,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี PC Summer 2 Suwon-Inchon 5 วัน (PC)

วันที่ 6-10 มิ.ย. / 4-8 ก.ค. / 8-12 ส.ค. 55
ราคา 18,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี Romantic Spring 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 22-26 มิ.ย. / 04-08/ 13-17/ 20-24 ก.ค. 2555
ราคา 33,900.- บาท
วันที่ 02-06 มิ.ย./ 01-05 ส.ค.55
ราคา 35,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี Hot Promotion 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 22-26 มิ.ย. / 04-08/ 13-17/ 20-24 ก.ค. 2555
ราคา 29,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) Hot Promotion 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 11-15/ 25 - 29 พ.ค. 2555
ราคา 29,900.- บาท


ทัวร์เกาหลี (GH) Romantic Spring 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 21-25 เม.ย./ 11 – 15 / 25-29 พ.ค. 2555
ราคา 33,900.- บาท
วันที่ 27 เม.ย.–01 พ.ค./ 03-07/ 04-08 พ.ค./02-06 มิ.ย./ 01-05 ส.ค.55
ราคา 35,900.- บาท


 

 

 

 

 

 

     
Home      Products     Airline Ticket     Hotel     About us      Contact us       My Account  
World Plus Tour Co., LTD (บริษัท เวิลด์ พลัส ทัวร์)
6/45 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel : 02-542-3900 Fax : 02-542-3911
Website : www.worldplustour.com E-mail : info@worldplustour.com
 

 

ทัวร์ยุโรป   ทัวร์ยุโรปราคาพิเศษ   บริษัททัวร์ยุโรป   แพคเกจทัวร์ยุโรป   เที่ยวยุโรป กับ เวิดล์ พลัส ทัวร์

| ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ราคาพิเศษ | บริษัททัวร์นิวซีแลนด์ | แพคเกจทัวร์นิวซีแลนด์ | เที่ยวนิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ออสเตรเลียราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ออสเตรเลีย | แพคเกจทัวร์ออสเตรเลีย | เที่ยวออสเตรเลีย | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ญี่ปุ่น | แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ | บริษัททัวร์เกาหลี | แพคเกจทัวร์เกาหลี| เที่ยวเกาหลี | ทัวร์จีน | ทัวร์จีนราคาพิเศษ | บริษัททัวร์จีน | แพคเกจทัวร์จีน | เที่ยวจีน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ | บริษัททัวร์ฮ่องกง | แพคเกจทัวร์ฮ่องกง | เที่ยวฮ่องกง | ทัวร์มาเก๊า | ทัวร์มาเก๊าราคาพิเศษ | บริษัททัวร์มาเก๊า | แพคเกจทัวร์มาเก๊า | เที่ยวมาเก๊า |

| ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์เนปาล | ทัวร์อิยิปต์ | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์บราซิล | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์พม่า | ทัวร์ลาว | ทัวร์กัมพูชา | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์บาหลี |

 

บริษัททัวร์ เวิลด์ พลัส ทัวร์ยุโรป ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์อ่องกง ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์ยุโรป (Tags) ,
ทัวร์โครเอเชีย-TourCroatia , ทัวร์เชค-TourCzech , ทัวร์เดนมาร์ก-TourDenmark , ทัวร์เนเธอร์แลนด์-TourNetherlands , ทัวร์เบลเยี่ยม-TourBelgium , ทัวร์โปรตุเกส- TourPortugal , ทัวร์โปแลนด์-TourPoland , ทัวร์ฝรั่งเศส-TourFrance , ทัวร์ฟินแลนด์- TourFinland , ทัวร์โมนาโก-TourMonaco , ทัวร์ยุโรปตะวันออก-TourEastEurope , ทัวร์เยอรมัน-TourGermany , ทัวร์สแกนดิเนเวีย-TourScandinavia , ทัวร์สเปน-TourSpainทัวร์สโลเวเนีย-TourSlovenia , ทัวร์สวิส-TourSwiss , ทัวร์สวีเดน-TourSweden , ทัวร์ออสเตรีย-TourAustria , ทัวร์อังกฤษ-TourEngland , ทัวร์อิตาลี-TourItaly , ทัวร์ฮังการี-TourHugary , ทัวร์รัสเซีย-TourRussia